124 éve a szakma szolgálatában

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület története szorosan kapcsolódik a magyar elektrotechnika, villamosipar kialakulásához és annak fejlődéséhez. Az alapításban és az egyesületi munka irányításában többek között olyan kiválóságok vettek részt, mint Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Kandó Kálmán, Liska József, Pattantyús Á. Géza, Zipernowsky Károly, Verebély László, Straub Sándor. A megalakulást követően rövid időn belül Magyarország legnagyobb elektrotechnikával foglalkozó, országos szintű szakmai szervezetévé fejlődött.

Az idén 124 éves Egyesület önkéntes tagjai elkötelezettségére támaszkodva a megbízható villamosenergia-ellátás és -felhasználás színvonalának és hatékonyságának emelését tűzte ki célul.

Egyesületünk közel 5000 főt számláló tagsága területi és szakmai elv szerint rendeződik. Országszerte 51 területi, üzemi és 20 önálló szakmai szervezet gondoskodik az aktív egyesületi élet feltételeiről. Az egyesület szervezeteiben a hazai szakma kiválóságai tevékenykednek. Ennek köszönhetően kiemelkedő tudás halmozódott fel, amelyre támaszkodva az Egyesület nyitott szakmai kihívásokra, az elektrotechnikai iparban jelentkező feladatokkal kapcsolatban vélemény formálásra.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület aktív kapcsolattartással semleges platformot kínál az elektrotechnikai ipar jogi- és természetes szereplői részére, ahol a legfontosabb kérdések egyeztetése megtörténhet. Az Egyesület fontos célkitűzése, hogy komplex szemlélettel motiválja a szereplőket, hogy szakmai kérdéseket feldolgozzon.

Közösen fejlesztünk
- összefogjuk a tudást és a forrást

Az Egyesület lehetőséget biztosít az ipar szereplőinek a szakmai együttműködéshez és összehangolja az egységes szakmai ajánlások, megoldások és oktatási anyagok kidolgozását, ajánlások készítését továbbá érdeklődésre számottartó rendezvényeket szervez és bonyolít le.

Közösen teszünk a közjóért
- szakmai és tudományos érdekek képviselete

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület programjának célja, hogy az elektrotechnikai ipar szereplőivel együttműködve a közjó érdekében hozzájáruljon a hosszú távon megbízható, biztonságos villamosenergiaellátáshoz és -felhasználáshoz. Célunk szakértői munkák és ajánlások segítségével a szabályozási környezet – szabványok és jogszabályok – tökéletesítése.

Közösen gondolkodunk
- szinkronban az iparral

Célunk az elektrotechnikai ipar szereplői és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület között meglévő hagyományosan jó kapcsolatra építve új tevékenységek elindítása a közös kapcsolódási pontok mentén. E célt szolgálják a szervezett szakmai napok, szakember-találkozók, valamint a Vándorgyűlés, mely a hazai villamosipar legnagyobb rendezvénye

Idén 70. alkalommal kerül megrendezésre a Vándorgyűlésünk, melyre Önt is szívesen látjuk előadóként, látogatóként, akár kiállítóként.

Részvételi lehetőségek a jelentkezés menü pont alatt.

 

 

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 30 490 8804