Társszervező:
MAVIR ZRt.

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Fő célja:
A rendszerirányítás megbízhatóságának növelése, a hálózat fejlesztése és az európai villamosenergia-piaci integráció elősegítése.
Mindez megfelel a fenntarthatóság, az ellátásbiztonság és a versenyképesség hármas követelményrendszerének és összhangban áll az európai és nemzeti energiapolitika és energiastratégia kihívásaival.

A MAVIR ZRt.
• gondoskodik a magyar villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony és biztonságos irányításáról, a szükséges tartalékokról az erőművekben és a hálózaton;
• felügyeli és gyarapítja a hálózati vagyont, elvégzi a megfelelő, üzembiztos ellátáshoz szükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket;
• biztosítja a villamosenergia-piac és a piacot segítő mérlegkörrendszer zavartalan működését, további bővítését, az egyenlő hozzáférést a rendszerhasználók számára;
• összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos hálózatokkal;
• koordinálja a nemzetközi szakmai együttműködéseket;
• elkészíti a hálózatfejlesztési stratégiát és javaslatot tesz az erőműpark fejlesztésére.

http://www.mavir.hu/
1031 Budapest, Anikó utca 4.Főszervező:
Magyar Elektrotechnikai Egyesület

A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete

Küldetése
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület önkéntes tagjai elkötelezettségére támaszkodva a megbízható villamosenergia-ellátás és -felhasználás színvonalának és hatékonyságának emelését tűzte ki célul.

Együtt az iparral
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület aktív kapcsolattartással semleges platformot kínál az elektrotechnikai ipar szereplői részére, ahol a legfontosabb kérdések egyeztetése megtörténhet. Az Egyesület legfontosabb feladata, hogy semleges, de szakmailag komplex szemlélettel motiválja a szereplőket, hogy az adott kérdés teljes körűen, költséghatékony módon kerüljön feldolgozásra és az érdekeltek a megoldásokat megtalálják.http://www.mee.hu

1075 Budapest, Madách Imre út 5.
Tel.: 06-1-312-0662 Fax.: 06-1-353-4069
Támogatók: